Registrácia/Registration

Vytvorenie nového účtu/Create A new Account

Prečítaj pozorne/Read carefully

Meno pod ktorým sa zaregistrujete musí byť rovnaké ako nick pod ktorým budete hrať na serveri. Maximálna dľžka nicku je 20 znakov.Špeciálne znaky niesú podporované.


Nick filled via registration must be the same as nick which you are using when you play Vietcong on our server. Max lenght of nick is 20 characters. Special characters isn´t supported.


Podmienky zápisu štatistík/Conditions for counting stats

Do štatistík za zarátavajú zabitia,smrti,vlajky,fragy,víťazstvá v móde DM a COOP. Zápis štatistík je podmienený tým ,že hráč musí absolvovať celú dobu hrania jednej mapy. Podmienka zápisu víťazstva v DM a COOP móde je počet zúčastnených hráčov (väčší ako 3).


Stats contains kills,deaths,flags,frags,DM and COOP wins.The main condition for counting stats is that player have to play whole time of one map. Another condition for counting DM and COOP wins is number of attended players (have to be greater than 3).


Aktualizácia štatistík/Refreshing of stats

Momentálne sa štatistiky aktualizujú 1x za deň.Zvyčajne na konci hracieho dňa.


Actually stats are refreshing 1x per day. Usually in the end of the day.ONLINE players

Prázdny/Empty

>>More details<<

Registration

Do you want count stats on our server?

Chceš aby sa Ti rátali štatistiky na našom servery?

Nieje potrebná žiadna platba!

No payment needed!

Advert

sluzbyprevas.sk

kascomp.sk

hcslovan.sk

en.khl.ru

tankionline.com

warthunder.com/cz

Word Snack