30MiNuTeS SeRvEr

Word Snack (SK-Language)

Výsledky pre úroveň 1-305 (15.9.2017)

Level 1: ON, NOC
Level 2: NOS, SEN, SENO
Level 3: MU, MUŽ
Level 4: KDE, KEDY
Level 5: AJ, JAR, KRAJ
Level 6: UŽ, RUŽA
Level 7: NAD, DNU, DUNA, NUDA
Level 8: NA, NEŽ, ŽENA
Level 9: DO, PO, POD
Level 10: TAK, KAŠA, TAŠKA, ŠATKA
Level 11: OD, ROH, HRDO
Level 12: TO, LET, LETO, TELO
Level 13: ZA, MI, ZIMA
Level 14: STO, SOM, OSEM, MOST, MESTO
Level 15: HAD, HRAD, DRUH, HRUDA
Level 16: TAM, LAMA, MALTA, TLAMA
Level 17: TY, BOD, BYT, ODBYT
Level 18: ČO, AKO, KOV, VAČOK
Level 19: KER, KRM, SMER, SMREK
Level 20: DNO, ÁNO, DRON, NÁROD
Level 21: OS, LEV, LOV, VESLO
Level 22: LES, LOS, DOLE, DELO, SEDLO
Level 23: RÁD, RÁM, RAD, DRÁMA
Level 24: PAS, OSA, SAKO, KOSA, SOPKA
Level 25: MY, DYM, DOM, MYDLO
Level 26: ALE, PERA, REPA, PERLA
Level 27: ON, SLON, SLNKO, SKLON
Level 28: BAR, BEZ, RAZ, BREZA, BREZA
Level 29: BOL, BOH, HROB, BRLOH
Level 30: JAR, ROJ, DAR, JADRO
Level 31: OKO, KTO, ONO, OKNO, KONTO
Level 32: TU, HUS, TRH, TRUP, PSTRUH
Level 33: TÁ, KRV, TVÁR, VTÁK, VRTÁK
Level 34: AJ, JA, ONA, VON, VOJNA
Level 35: DO, OD, ROK, AKORD
Level 36: PO, POT, PLOT, LOPTA
Level 37: PÁV, PÁR, PRE, PRÁVE
Level 38: MA, TO, TAM, HMOTA
Level 39: NA, TEN, SEN, STAN, STENA
Level 40: TAK, TAXÍK
Level 41: MI, KAM, MISA, MISKA
Level 42: LET, HLT, TELO, LETO, HOTEL
Level 43: ZA, ZEM, ZMES, SEZAm
Level 44: TO, KTO, TAK, FOTKA
Level 45: ČO, OSA, ČAS, POČAS
Level 46: LES, LOS, LEV, LOV, VESLO
Level 47: ÁNO, DNO, NÁVOD, DÁVNO
Level 48: VEK, KOV, KDE, VOSK, SVEDOK
Level 49: PAS, ONA, SPONA
Level 50: KEL, BOL, LEBO, OBLEK
Level 51: PES, RAD, PRED, DREP, PREDSA
Level 52: JA, JASAŤ
Level 53: OS, ON, NOS, BONUS
Level 54: ASI, VILA, LAIK, VLAK, SILA, SLIVKA
Level 55: BOL, BOH, OBAL, BLAHO
Level 56: SVAL, VLAS, VLASŤ
Level 57: JED, OLEJ, DOLE, DELO, JEDLO
Level 58: PO, ROH, PÁR, POHÁR
Level 59: TU, SUP, POD, SUD, OSUD, ODSTUP
Level 60: OD, DO, DIV, VIDEO
Level 61: TY, BYT, RYS, SYR, SÝTY, BYSTRÝ
Level 62: DAR, HAD,HRAD, DRAHÝ
Level 63: NIŤ, NIE, SEN, SIEŤ, NIESŤ
Level 64: DNU, DUB, NAD, DUNA, BUNDA
Level 65: UŽ, AŽ, LUK, KALUŽ
Level 66: TAM, TAK, KAM, ATAK, MATKA
Level 67: JAS, KOSA, SAKO, SOPKA, SPOJKA
Level 68: MA, NA, ZEM, MENA, ZMENA
Level 69: KER, KRM, ROK, MORE, OKREM
Level 70: AJ, JA, JAR, ROJ, JAVOR
Level 71: BOL, ALE, OBAL, LEBO, ALEBO
Level 72: TO, KTO, POT, OKO, POTOK
Level 73: HRA, RAD, RÁD, DAR, DRÁHA
Level 74: KEL, LOV, LEV, VEK, ČELO, ČLOVEK
Level 75: KDE, RIAD, DRAK, RIEKA, DIERA, KRIEDA
Level 76: DO, OD, BOD, DOBRE, BEDRO
Level 77: ČO, ČAS, OSA, STO, ČASTO
Level 78: SVET, STAV, VETA, VESTA
Level 79: REPA, DREP, PERA, PRED, GEPARD
Level 80: AKO, VLK, KOČ, KOV, VLAK, VAČOK, VLOČKA
Level 81: ROH, BOH, HROB, BRLOH
Level 82: VODA, DVOR, OPAR, PARA, PRAVDA, DOPRAVA, OPRAVA
Level 83: OD, DO, ON, DNO, POD, ONO, PODNOS
Level 84: MU, NIE, EMU, MENU, UMENIE
Level 85: MA, MI, MÁG, MÁGIA
Level 86: AŽ, TU, UŽ, KUS, STUŽKA
Level 87: KRT, TAK, ATAK, KARTA
Level 88: BEZ, BAR, IBA, BIŤ, IZBA, REŤAZ, ZBIERAŤ
Level 89: ĽAD, DVA, VEĽA, VEDĽA
Level 90: PO, PRE, PREČ, PERO, PREČO
Level 91: MY, ZEM, LES, ZLE, ZMES, ZMYSEL
Level 92: AJ, JA, PAS, KOSA, SAKO, SOPKA, SPOJKA
Level 93: NA, BANK, KUNA, BUNKA
Level 94: HAD, RAZ, HRA, HRAD, HRDZA
Level 95: OS, LOV, LOS, OVOS, SLOVO
Level 96: PÁV, VEK, PES, SPEV, SPEVÁK
Level 97: TÁ, ŠÁL, ŠOK, KÁRO, ŠTRK, OLTÁR, KLÁŠTOR
Level 98: ZA, ONA, VON, ZVON, ZNOVA
Level 99: RÁD, RÁM, DÁMA, DRÁMA, ARMÁDA
Level 100: NOS, ROK, ÁNO, NÁROK, KROSNÁ
Level 101: STO ,OSA ,SOB ,BOSO ,OSOBA ,SOBOTA
Level 102: SYR ,BYT ,RYS ,SÝTY ,BYSTRÝ
Level 103: DVA ,ČAJ ,VODA ,DOJČA ,DVOJČA
Level 104: COP ,TEN ,PEC ,OTEC ,KOPEC ,KONCEPT
Level 105: JED ,JAR ,PRED ,DREP ,REPA ,PREDAJ
Level 106: LOS ,LOV ,TELO ,LETO ,VESLO ,SVETLO
Level 107: POD ,PLOD ,POLE ,DELO ,DIELO ,PODIEL
Level 108: SRNA ,RANA ,STAN ,TRASA ,STRANA
Level 109: INÝ ,ČIN ,NIČ ,ČINNÝ
Level 110: DOM ,BOD ,OBAL ,DOBA ,MDLOBA
Level 111: TRI ,DAR ,RAD ,DETI ,TEDA ,TRIEDA
Level 112: TAK ,KTO ,OÁZA ,ZATO ,KOZA ,OTÁZKA
Level 113: LES ,LET ,LEV ,SVET ,VÝLET ,SVETLÝ
Level 114: KRT ,PRE ,KER ,PERA ,PARK ,PARKET
Level 115: SUD ,NAD ,DNU ,DNES ,DUNA ,NUDA ,SEKUNDA
Level 116: HRA ,RADA ,HORA ,HRAD ,OHRADA
Level 117: NIŤ ,ZEM ,NIE ,ZNIEŤ ,ZMENIŤ
Level 118: PRI ,OPAR ,OPCIA ,OPICA ,PORCIA
Level 119: AKO ,OKO ,KAM ,MRAK ,KOMORA
Level 120: NEŽ ,ALE ,MENA ,ŽENA ,MANŽEL
Level 121: RÁD ,PÁR ,RADA ,PARA ,PARÁDA
Level 122: BAR ,DAR ,RAD ,RAZ ,BRZDA
Level 123: PLŤ ,LES ,SIEŤ ,LEPIŤ ,PLIESŤ
Level 124: KRK, KOSA, KROK, SKOK, SAKO, OKRESKA(????)
Level 125: LUK, KUS, KUNA, KLUS, INAK ,NULA ,KLIN ,SKULINA
Level 126: STO, OKO, KOLO, SOKOL, KOSTOL
Level 127: KRV, TVAR, DÁTA, VTÁK, KÁVA, DÁVKA, DVAKRÁT
Level 128: KOV, ŠEV, VOŠ, KVET, VŠETKO
Level 129: NOS, ÁNO, KÁRO, NÁROK, KROSNÁ
Level 130: PÁV, VEK, PÁS, SPEV, SPEVÁK
Level 131: SEN, ČLN, ČELO, SENO, ČLEN, SLON, SLNEČNO
Level 132: ROH, BOH, UCHO, HROB, BRUCHO
Level 133: ŠÁL, NÁŠ, ŠÁLKA, KANÁL, NÁKLAD, ŠKANDÁL
Level 134: BOD, BOL, SOB, DOBA, OSOBA, SLOBODA
Level 135: KRT, TAK, KER, KARATE, RAKETA
Level 136: DAŤ, DVA, ZÍVAŤ, VÍŤAZ, HVÍZDAŤ
Level 137: DVOR, DREP, PRED, PERO, DREVO, VOPRED
Level 138: RAZ, DIV, RIAD, DIERA, ZVIERA, ZDRAVIE
Level 139: TEN, STAN, VETA, STENA, VESTA, NEVESTA
Level 140: PRE, PES, PAS, PERA, REPA, PREDSA
Level 141: DAR, RADA, DRAK, ATAK, KARTA, ARKTÍDA
Level 142: MAŤ, SOM, DOM, DOMA, MASLO, MLADOSŤ
Level 143: COP, PÍLA, OPICA, POLICA, POLÍCIA
Level 144: KEL, ASI, LIEK, LAIK, SLIEPKA
Level 145: VLK, VLNA, VILA, LINKA, VANILKA
Level 146: ONO, OSOH, KINO, HNIS, KOHO, OKNO, OHNISKO
Level 147: JAS, JAR, TAM, MARS, SMER, MAJSTER
Level 148: KOČ, ROK, BAR, BÚRKA, OBRÚČKA
Level 149: ROJ, REČ, JED, ČAJ, DOJČA, ČARODEJ
Level 150: HAD, NAD, RANA, HRANA, HANDRA
Level 151: PRE, MED, PRED, DREP, PREDMET
Level 152: LES, PES, PLSŤ, LEPIŤ, PLIESŤ
Level 153: KEL, LET, TELO, TETA, LETO, KOTLETA
Level 154: ROH, KRUH, RUKA, OKRUH, UHORKA
Level 155: POT, PERO, OBRAT, PRETO, POTREBA
Level 156: RAD, PIŤ, DAŤ, PRI, ORAŤ, PORADIŤ
Level 157: KRM, MRAK, MARKA, RIEKA, AMERIKA
Level 158: BIŤ, BEZ, BREZA, ZEBRA, REŤAZ, ZBIERAŤ
Level 159: NEŽ, DNO, BOD, DŽOB, NEBO, BENDŽO
Level 160: LEV, LOV, SVET, VESLO, SVETLO
Level 161: TRI, TEDA, DETI, RIAD, DIERA, TRIEDA
Level 162: AKO, ONA, SAKO, KOSA, KASÍNO
Level 163: POT, PARA, OPAR, ETAPA, OPRATA, OPATERA
Level 164: RÁM, ÁNO, MRAK, KOMÁR, NÁROK, NÁRAMOK
Level 165: NIČ, ČIN, NIŤ, KOSŤ, KOSIŤ, SKONČIŤ
Level 166: PERO, PLOD, POLE, DOLE, PERLA, LEOPARD
Level 167: STAN, VETA, STAV, VESTA, STENA, NEVESTA
Level 168: LOS, NOS, SYN, SLON, FOSÍLNY
Level 169: POD, HRA, HORA, HRDO, HRAD, PRÍHODA
Level 170: OSA, DOSŤ, DOMA, MASLO, MLADOSŤ
Level 171: HAD, BOH, DOBA, CHOD, CHODBA
Level 172: KTO, LANO, KLIN, INAK, NIKTO, KOTLINA
Level 173: PÁS, PÁR, PÁV, PRÁVE, SPRÁVNE
Level 174: VEŽA, VERIŤ, VARIŤ, ŽERIAV, ŽERAVIŤ
Level 175: KEL, TEN, LET, LETO, TELO, KLENOT
Level 176: PEC, PAS, REPA, PRST, STRAPEC
Level 177: BOL, LEBO, OBAL, ALEBO
Level 178: PRE, NIE, PRI, PARK, PERA, PENA, NAPRIEK
Level 179: HRA, KRUH, HORA, RUKA, UHORKA
Level 180: POD, DAR, VODA, OPRAVA, DOPRAVA
Level 181: LOS, ČLN, LES, ČELO, ČLEN, SLNEČNO
Level 182: JED, MENO, JEDEN, MENEJ, DOJEMNE
Level 183: DVA, RÁD, TVÁR, VTÁK, DÁVKA, VRTÁK, DVAKRÁT
Level 184: LES, SEN, ALE, DNES, SANDÁLE
Level 185: DAR, KDE, KER, DIERA, RIEKA, KRIEDA
Level 186: VLK, VLAK, VILA, VLAS, SLIVKA
Level 187: TAK, KAM, KRT, OKO, MOTOR, MOTORKA
Level 188: STO, MOST, OSEM, MESTO, SMETI, MIESTO
Level 189: PAS, SAKO, KOSA, SOPKA, OPASOK
Level 190: VON, ÁNO, NÁVOD, DÁVNO
Level 191: ĽAD, DÁTA, TEĽA, TEDA, BÁDATEĽ
Level 192: OSA, LOV, SOVA, SVAL, OSLAVA
Level 193: RAD, HRAD, DRÁHA, HRDZA, HRÁDZA, ZÁHRADA
Level 194: NAD, HAD, ONA, NOHA, HODINA
Level 195: CIT, COP, HOCI, UCHO, TICHO, POTICHU
Level 196: RAZ, BAR, BEZ, IBA, BREZA, ZBIERAŤ
Level 197: KLIN, LAIK, INAK, LINKA
Level 198: VEC, VIAC, KVET, CIEVA, CIEVKA, TEKVICA
Level 199: SOB, SOM, BOL, OMYL, SYMBOL
Level 200: LES, LOS, DELO, DOLE, SEDLO
Level 201: POD, DREP, DVOR, PRED, DREVO, VOPRED
Level 202: KRV, VOŠ, TVOR, ŠTRK, ŠTVRTOK
Level 203: JAR, ČAJ, ČARO, JADRO, DOJČA, ČARODEJ
Level 204: ONO, ROK, OKNO, NOROK
Level 205: REČ, ČERV, VEČNE, VERNÝ, VEČER, ČERVENÝ
Level 206: OBAL, SAKO, KOSA, LABÁK, LÁSKA, KLOBÁSA
Level 207: DUB, BOD, DVA, VODA, DOBA, BUDOVA
Level 208: TAK, KTO, KRT, KER, REAKTOR
Level 209: AKO, JAS, SAKO, SOPKA, SPOJKA
Level 210: LEV, KEL, KOČ, ČELO, ČLOVEK
Level 211: DOM, DNO, MORE, MODRÝ, MODERNÝ
Level 212: PÁS, PÁR, SEN, SPEV, SPRÁVNE
Level 213: DIV, LOV, ZOO, ODLIV, VOZIDLO
Level 214: SUP, HUS, TRH, TRUP, PRST, PSTRUH
Level 215: ONA, DNO, NAD, HAD, NÁHODA
Level 216: PRE, PERA, PERO, BRAT, OPAR, PRETO, POTREBA
Level 217: AKO, VLK, LOV, VLNA, KOALA, LANOVKA
Level 218: NÁM, ÁNO, MRAK, KÁRO, NÁROK, NÁRAMOK
Level 219: NAD, NIE, IBA, DEBNA, BÁDANIE
Level 220: KER, OKO, SENO, NOROK, SKORO, NESKORO
Level 221: ŠIŤ, ZEM, MAŤ, ZIMA, ZMIEŠAŤ
Level 222: KDE, RAD, RIAD, DRAK, DIERA, KRIEDA
Level 223: HRA, HAD, HRAD, DRÁHA
Level 224: PAS, OSA, SOVA, SOTVA, STOPA, POSTAVA
Level 225: COP, LIPA, OPICA, OPCIA, POLICA
Level 226: LES, LET, LETO, SVET, VESLO, SVETLO
Level 227: TAM, TEN, MENA, AGENT, MAGNET
Level 228: VON, NIČ, INÁČ, KOVÁČ, NOVÁČIK
Level 229: KOV, LOV, AKO, VILA, KLADIVO
Level 230: MED, DÓM, MÓDA, TEDA, METÓDA
Level 231: CIT, PEC, CENA, TANEC, PACIENT
Level 232: HORA, PACH, UCHO, PRACH, CHRUP, ROPUCHA
Level 233: TVAR, DÁTA, VTÁK, TRÁVA, DÁVKA, DVAKRÁT
Level 234: LOS, BOL, SOB, OBAL, OBLASŤ
Level 235: KRT, KOV, KRV, ŠOK, ŠTRK, ŠTVRTOK
Level 236: RÁD, DAR, PÁR, RADA, PARA, PARÁDA
Level 237: SUD, POT, SUP, STO, ODSTUP
Level 238: PRE, PRI, PEĽ, TEĽA, PERA, PRIATEĽ
Level 239: DVA, HAD, DAŤ, DVÍHAŤ, HVÍZDAŤ
Level 240: SRNA, RANA, STAN, TRASA, STRANA
Level 241: SILA, LAIK, SVAL, VLAK, SLIVKA
Level 242: ROK, KRK, KROK, ÚROK, KRÚŽOK
Level 243: AKO, RAD, DRAK, AKORD, ZRKADLO
Level 244: IBA, BAR, BRAT, TÚRA, ÚNIA, TRIBÚNA
Level 245: PÁS, PIŤ, ASI, SPAŤ, ZÁPIS, ZÁPASIŤ
Level 246: DNU, KDE, DNES, DUNA, NUDA, SEKUNDA
Level 247: ONA, KOPAŤ, KONAŤ, KOPNÚŤ, PONÚKAŤ
Level 248: KRV, ATAK, KARTA, KRAVA, KRAVATA
Level 249: HRA, RAZ, HRDZA, DRÁHA, HRÁDZA
Level 250: TÝM, KTO, SOM, MÝTO, MOST, KOSTÝM
Level 251: OKO, BYT, BOD, ODBYT, DOBYTOK
Level 252: PAS, PES, PENA, PSINA, SPANIE
Level 253: ÁNO, ONA, AKO, KOV, KÁVA, NÁKOVA
Level 254: STO, OSA, SOB, AUTO, AUTOBUS
Level 255: LOŽ, ROK, KOŽA, KORAL, ŽRALOK
Level 256: ZLE, OBAL, LEBO, ALEBO, ZBABELO
Level 257: STO, TVOR, OVOS, OTVOR, OSTROV
Level 258: DVA, ĽAD, VEĽA, VEDĽA
Level 259: PRE, JED, JAR, DREP, PRED, PREDAJ
Level 260: LOV, LOS, VLAS, SOVA, OSLAVA
Level 261: NIE, NIŤ, SEN, SIEŤ, NIESŤ
Level 262: ŠOK, VOŠ, ŠEV, KVET, VŠETKO
Level 263: TRI, DETI, RIAD, TEDA, DIERA, TRIEDA
Level 264: ROH, HRA, HORA, NOHA, HORNINA
Level 265: RADA, RANA, HRAD, HRANA, HANDRA
Level 266: NOC, DNO, NAD, OCKO, OKNO, DOKONCA
Level 267: KER, KRT, TAK, KRAJ, TETA, TRAJEKT
Level 268: ATAK, KAŠA, ŠATKA, TAŠKA
Level 269: DOM, RAD, MED, MORE, DELO, MERADLO
Level 270: DNU, SUD, KUS, DUNA, KUNA, NUDA, SEKUNDA
Level 271: ASI, ALE, LIPA, LIEK, LAIK, SLIEPKA
Level 272: COP, PRI, OPAR, OPCIA, OPICA, PORCIA
Level 273: RÁD, RÁM, DAR, DÁMA, DRÁMA
Level 274: POD, PLOD, POLE, DIELO, PODIEL
Level 275: NEŽ, BOD, NEBO, DŽOB, BENDŽO
Level 276: ONO, KTO, OKNO, KONTO
Level 277: POT, PERA, REPA, BRAT, OBRAT, POTREBA
Level 278: PLŤ, PIŤ, PES, PLSŤ, LEPIŤ, PLIESŤ
Level 279: BOH, HAD, DOBA, CHOD, CHODBA
Level 280: KRV, VLK, VLAK, VÍLA, KLAVÍR
Level 281: PRE, REČ, PERO, PREČ, PREČO
Level 282: LES, STO, LEV, SVET, VESLO, SVETLO
Level 283: KRM, LAMA, MRAK, MARKA, KARAMEL, REKLAMA
Level 284: JAS, TAM, JAR, SMER, MARS, MAJSTER
Level 285: RAZ, BEZ, BAR, ZEBRA
Level 286: REČ, ROJ, ČARO, DOJČA, ČARODEJ
Level 287: VLAS, SVAL, SILA, VILA, SLIVKA
Level 288: KER, KDE, RIAD, RIEKA, DIERA, KRIEDA
Level 289: KOV, VEK, LOV, KOČ, ČELO, ČLOVEK
Level 290: AKO, OKO, KAM, DOM, DOMA, KOMODA
Level 291: SOM, OSEM, MOST, SMETI, MESTO, MIESTO
Level 292: LUK, KÚRA, TÚRA, LÚKA, RUKA, KULTÚRA
Level 293: NOS, SLON, SLNKO, SKLON
Level 294: LET, HLT, TELO, LETO, HOTEL
Level 295: COP, ROH, UCHO, CHRUP, PRACH, ROPUCHA
Level 296: ČLN, KEL, LIEK, KLIN, ČLEN, KLINČEK
Level 297: ZEM, NIE, NIŤ, ZNIEŤ, ZMENIŤ
Level 298: PAS, STAN, PLNÝ, PLAST, PLATNÝ, SPLATNÝ
Level 299: ROK, HORA, KRUH, OKRUH, UHORKA
Level 300: HRA, DAR, HAD, RADA, HRADBA
Level 301: SEN, PES, VON, NOS, SPEV, PEVNOSŤ
Level 302: VEŽA, VERIŤ, VARIŤ, ŽERIAV, ŽERAVIŤ
Level 303: LOS, LES, KOLO, SOKOL, KOLESO
Level 304: STO, OSA, SOVA, STAV, SOTVA
Level 305: SYR, RYS, BYT, SÝTY, BYSTRÝ
ONLINE players

Prázdny/Empty

>>More details<<

Registration

Do you want count stats on our server?

Chceš aby sa Ti rátali štatistiky na našom servery?

Nieje potrebná žiadna platba!

No payment needed!

Advert

sluzbyprevas.sk

kascomp.sk

hcslovan.sk

en.khl.ru

tankionline.com

warthunder.com/cz

Word Snack